+389 2 3113 059
enmk
Category

Политики

Политики

ПРЕДЛОГ ПОЛИТИКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА НАУЧНИОТ РАЗВОЈ И АКАДЕМСКОТО САМОУСОВРШУВАЊЕ

Posted on06 Jul 2017
Полиси мемо ПРЕДЛОГ ПОЛИТИКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА НАУЧНИОТ РАЗВОЈ И АКАДЕМСКОТО САМОУСОВРШУВАЊЕ како предуслов за развивање на економија базирана на знаење Катерина...
Read More
Политики

ВИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА: ПОЛИТИКИ ЗА ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА, 2007-2015

Posted on06 Jul 2017
ВИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА: Политики за привлекување на странски директни инвестиции во Македонија, 2007-2015 Бранимир Јовановиќ (Извадок од полиси брифот,...
Read More