+389 2 3113 059
enmk
Category

Проекти

Проекти

ШКОЛА ЗА ПОЛИТИКА И КРИТИКА 2016

ШКОЛА ЗА ПОЛИТИКА И КРИТИКА 2016 „Регионален политички форум за Марксистичка теорија и пракса во Југоисточна Европа“ 24-27 Јуни 2016 година, Охрид,...
Read More
Проекти

Граѓанските организации во промоција и застапување на правото на слобода на изразување и застапување

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје во периодот 2015/2016 година со поддршка од Цивика Мобилитас го спроведува проектот „Граѓанските организации...
Read More
Претходни проекти

Зголемување на транспарентноста и подобрување на владеењето на правото преку следење и известување за прекршувањето на човековите права во Република Македонија

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје реализираше истражување за потребите на Проектот „Зголемување на транспарентноста и подобрување на владеењето на...
Read More
Претходни проекти

Промовирање на социјално и финансиско образование во програмата за животни вештини во основното образование во Македонија

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје во периодот ноември 2014 – јули 2015 работеше на проектот „Промовирање на социјално и...
Read More
Претходни проекти

Хиперрегулацијата како средство на контрола врз медиумската и академската слобода

Полиси брифот „Хиперрегулацијата како средство на контрола врз медиумската и академската слобода“ ги анализира законите кои се однесуваат на медиумите и образованието...
Read More