+389 2 3113 059
enmk
Category

Претходни проекти

Претходни проекти

#ЗАРОБЕНАДРЖАВА

Posted on24 Oct 2017
Ни претставува огромно задоволство да ви ја претставиме новата веб платформа на ИОХН-Скопје www.zarobenadrzava.net, платформата ја обработува темата на #заробенадржава. Содржините на...
Read More
Претходни проекти

Зголемување на транспарентноста и подобрување на владеењето на правото преку следење и известување за прекршувањето на човековите права во Република Македонија

Posted on12 Jun 2017
Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје реализираше истражување за потребите на Проектот „Зголемување на транспарентноста и подобрување на владеењето на...
Read More
Претходни проекти

Промовирање на социјално и финансиско образование во програмата за животни вештини во основното образование во Македонија

Posted on12 Jun 2017
Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје во периодот ноември 2014 – јули 2015 работеше на проектот „Промовирање на социјално и...
Read More
Претходни проекти

Хиперрегулацијата како средство на контрола врз медиумската и академската слобода

Posted on12 Jun 2017
Полиси брифот „Хиперрегулацијата како средство на контрола врз медиумската и академската слобода“ ги анализира законите кои се однесуваат на медиумите и образованието...
Read More
Претходни проекти

Решенија за македонската политичка криза по оставките на министрите во Владата -Анализа од агол на граѓанскиот сектор–

Posted on12 Jun 2017
Решенија за македонската политичка криза по оставките на министрите во Владата – Анализа од агол на граѓанскиот сектор – Автори: Артан Садику...
Read More
Претходни проекти

Официјалната употреба на јазикот во општините во Република Македонија

Posted on12 Jun 2017
Институтот за општествени и хуманистички науки- Скопје го спроведува проектот „Официјалната употреба на јазиците во општините во Република Македонија“ . Проектот се...
Read More
Претходни проекти

Градење на алијанси за слободно новинарство и демократско општество

Posted on12 Jun 2017
Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје го спроведе шестмесечниот проект „Градење на алијанси за слободно новинарство и демократско општество“, финансиран...
Read More