+389 2 3113 059
enmk

ЕТНИЧКА И РОДОВА ИНКЛУЗИВНОСТ ВО ЛГБТИ ДВИЖЕЊЕТО

ЕТНИЧКА И РОДОВА ИНКЛУЗИВНОСТ ВО ЛГБТИ ДВИЖЕЊЕТО

Целта на проектот е да се промени социјалниот и законскиот статус на ЛГБТИ заедницата со развивање на јавната свест во Република Македонија за правата на ЛГБТИ луѓето и потребата за нивна поголема социјална инклузија.

Улогата на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје е формирање и поддршка на тим на претставници од заедницата и нивните активности како и нивно вклучување во теренското истражување. Истражувањето се состои од повеќе методи- усна историја, фокус групи, прашалници и анализа на законите во земјата и документи поврзани со ЛГБТИ движењето во Македонија, како и компаративна анализа на податоците со законите во ЕУ и регионот.

Задачата на Институтот е да ги овозоможи формите на ЛГБТИ активизам базиран на потребите на лезбејките и трансродовите лица од различни етнички заедници.

Leave a Reply