+389 2 3113 059
enmk

Иницијатива за уредничка слобода: Нови политики и застапување засновано на податоци

Иницијатива за уредничка слобода: Нови политики и застапување засновано на податоци

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје во партнерство со Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) во периодот 2017-2019 година го спроведе проектот „Иницијатива за уредничка слобода: Нови политики и застапување засновано на податоци“. Проектот се реализираше како дел од програмата Civil Society Facility на IPA 2 (the Instrument For Pre-Accession Assistance) инструментот на Европската Унија за Македонија. Главната цел беше да ги процени ефектите на постоечките политики врз уредничката слобода кои произлегуваат од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и да покрене застапување засновано на податоци за нови предлози и решенија за политики кои ја штитат слободата на изразување.

Линкови до документите, произлезени од овој проект:

http://www.isshs.edu.mk/wpcontent/uploads/2017/10/Проценка-на-ефектите-на-постоечката-регулатива-за-аусио-и-аудиовизуелни-услуги-врз-уредувачката-слобода.pdf

http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/Discursive-Forensics-of-the-Macedonian-Law-on-Audio-and-Audio-Visual-Services1.pdf

http://www.isshs.edu.mk/wpcontent/uploads/2017/09/Споредбен-преглед-на-европското-законодавство-во-поглед-на-медиумските-аудиовизуелни-услуги.pdf

http://www.isshs.edu.mk/w-content/uploads/2018/04/Документ-за-јавна-политика-за-ефектите-од-постоечката-регулатива-врз-уредничката-медиумската-слобода.pdf