+389 2 3113 059
enmk

Левичарски решенија за тековните муниципалистички и урбани проблеми

Левичарски решенија за тековните муниципалистички и урбани проблеми

Во 2019 година, Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје го спроведе проектот „Левичарски решенија за тековните муниципалистички и урбани проблеми“ со поддршка од фондацијата Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe. Целта на проектот беше да се осврне на отворена и повторлива тема: како да се понудат практични решенија за живеење во подобро опкружување преку влијаење врз локалните самоуправи и нивните процеси и политики за донесување одлуки. Исто така, се осврна и на прашањето за подобрување на муниципалистичката реалност, без да се потклекне на административната и бирократската небрежност. Како дел од проектот, од 11 до 13 септември 2019 година во Скопје беше организирана тридневна летна школа. Школата „Муниципалистичко организирање и левичарски решенија на животна средина“ донесе над 30 учесници од целата земја. Во рамките на проектот, беше објавено и издание на списанието „Идентитети,“ достапно на: http://identitiesjournal.isshs.edu.mk/index.php/IJPGC/issue/view/23