+389 2 3113 059
enmk

Повик за 2-ца експерти од областа на анализа и студии на политиките (policy studies)

Повик за 2-ца експерти од областа на анализа и студии на политиките (policy studies)

ИОХН Скопје
Објавува повик за 2-ца експери од областа на анализа и студии на политиките (policy studies).Потребни ни се:

1 експерт од областа анализа и студии на политиките. Кандидатот да има запишано докторски студии од областа на политичките науки. Да има одржувано академска настава во областа на студиите на политиките (policy studies) и да има истражувачко искуство во организации кои се занимаваат со анализа на политиките.

1 експерт од областа анализа и студии на политиките. Кандидатот да има докторат од областа на политичките науки. Да има искуство во анализа на законодавството на нелибералните уредувања, објавувани академски студии од областа на критичката теорија на креирање закони и политики.

Потребни документи:

  • Писмо на интерес кое можете да го преземете на следниот линк
  • CV

Максималната проектирана сума за овој ангажман изнесува 70 евра на ден во денарска противвредност (Бруто сума).

Рок на поднесување документи 25 септември 2018.

Рок на на одлука 28 септември 2018.

Датум на објава на оглас: 18 септември 2018.