+389 2 3113 059
enmk

Податоци од спроведена телефонска анкета за перцепцијата и мислењето на граѓаните во врска со политичката криза

Податоци од спроведена телефонска анкета за перцепцијата и мислењето на граѓаните во врска со политичката криза