+389 2 3113 059

СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: НАМАЛУВАЊЕ НА АСИМЕТРИЧНАТА МОЌ НА ИЗВРШНАТА ВЛАСТ

Дебата „Преодната правда како начин на нормализација и демократизација во пост-авторитарно општество“, 10 декември 2018 година

Дебата „Кон деполаризација на јавниот дискурс“, 23 јануари 2019 година

Промоција „Поларизацијата како средство за популистичко владеење и како да се надмине: Анализа заснована на македонскиот случај на социо-политички напори за надминување на „заробувањето на државата“ како главно средство за управување“, 17 октомври 2019 година

Дебата „Деполаризација на јавниот дискурс: Македонските невидливи критериуми за членство во ЕУ“, 27 јуни 2019