+389 2 3113 059

Станимир Панајотов

Станимир Панајотов

Станимир Панајотов (1982, Сливен, Бугарија) дипломирал филозофија на Софискиот универзитет (Софија, Бугарија), магистер по филозофија и родови студии од Институтот Евро-Балкан (Скопје, Северна Македонија), и доктор по компаративни родови студии од Централноевропскиот универзитет (Будимпешта, Унгарија), со специјализација во средновековни студии, со докторат насловен The Problem of Disembodiment: An Approach from Continental Feminist-Realist Philosophy. Работи на крстосниците на континенталната и феминистичката филозофија, не-филозофијата, доцноантичката филозофија и новиот / спекулативен реализам, а специјализирал во овие области на Институтот за филозофија, Словенечката академија на науките и уметностите, Љубљана (2013); Институт за општествени и хуманистички науки – Скопје (2015); Универзитет Линшјопинг (2016); Американски истражувачки центар во Софија (2016/17); Центар за истражување во модерната европска филозофија, Универзитетот Кингстон, Лондон (2017); Универзитет во Утрехт (2018). Панајотов предавал на Институтот Евро-Балкан (Северна Македонија), Централноевропскиот универзитет (Унгарија) и Ал-Кудс Бард (Палестина) и предавал на меѓународно ниво на разни институции и фестивали. Ко-директор и коорганизатор на Софија Квир Форум (Софија, 2012 година до денес), како и Летната школа за сексуалности, култури и политика (Скопје / Белград, 2012-2017). Тој има уредувачко и издавачко искуство со издавачките проекти Anarres and Collective for Social Interventions (Софија, 2012-2017). Панајотов работел како помлад истражувач на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, а од 2017 година е одговорен уредник на Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, како и член на редакцијата на Oraxiom: A Journal of Non-Philosophy. Преведувал во бугарски книги и текстови од автори како Венди Браун, Џудит Батлер, Дејвид М. Халперин, Мекензи Ворк, Јасна Котеска; и наизменично пишува за современите уметнички практики и теории, како и за експериментална музика.

Неодамнешни и тековни публикации:

O-Zone: Object-Oriented Studies (contracted with Punctum Books, New York City, forthcoming in Fall 2020).
[with Daniel Lukes] Black Metal Rainbows (contracted with PM Press, Oakland, California, forthcoming in Spring 2021).

“Disembodiment: A Continental Feminist-Realist Approach.” In Alexander Kanev (Ed.), The New Realism (Sofia: Sofia University Press, 2019), 253-277.

[with Katerina Kolozova] “An Atomist Genealogy of New Materialism.” In Felicity Colman and Iris van der Tuin (Eds.), European New Materialisms (Edinburgh: Edinburgh University Press, forthcoming in 2020).

“Non-Philosophical Education with ‘Philosophical Materials’: The Intersectional Procedures of Non-Philosophy.” In Nina Lykke et al. (Eds.), New Tools for Transnational Analysis in Intersectional Feminist Research (London and New York: Routledge, forthcoming in 2020).

“The Dissemination of Capital, Vols. 1-3 in Bulgaria.” In Marcello Musto and Babak Amini (Eds.), Routledge Handbook of Marx’s Capital: A Global History of Translation, Dissemination and Reception (London and New York: Routledge, forthcoming in 2020).