+389 2 3113 059

Жак Рансиер во Скопје

Жак Рансиер во Скопје

Чест ни е да Ве поканиме на предавањето „Време, нарација, политика“ на големиот француски филозоф Жак Рансиер во рамки на проектот на ИОХН-Скопје, „Школа за критика и политика,“ поддржана од Фондацијата Роза Луксембург. Предавањето ќе се одржи на 06 мај 2014 (во 19 часот) во Еу инфо центарот во Скопје. Гостувањето на Рансиер е помогнато и од Францускиот институт од Скопје (Institut Français de Skopje) и „Едиција Југославија“ кои ја организират турнејата на Рансиер на територијата на поранешна Југославија.

Kemi nderin të lajmërojmë ligjeratën “Koha, Narracioni, Politika” nga filozofi i madh francez Zhak Ransier në kuadër të projekit të Institutit të shkencave shoqërore dhe humane – Shkup “Shkolla për politikë dhe kritikë” të përkrahur nga Fondacioni Roza Luksemburg. Ligjerata do të mbahet me 06.05.2014 (në ora 19.00) në EU-Info Qendrën në Shkup. Ligjerata e Ransier gjithashtu është e përkrahur nga Instituti Francez në Shkup dhe nga “Edicioni Jugosllavija” që mundëson organizimin e turneut te Ransier në ish-Jugoslavi.

It is our honor to invite you to Jacques Rancière’s lecture “Time, Narration, Politics” as part of the “School of Critique and Politics,” a ISSHS project supported by Rosa Luxemburg Foundation. The lecture will be held on 6 May 2014 at EU InfoCentre Skopje, at 19.00 h. Rancière’s lecture in Skopje is also supported by the French Institute in Skopje (Institut Français de Skopje) and by “Edicija Jugoslavija” which organizes Rancière’s tour in Former Yugoslavia.

Ten thesis on politics, By Jacques Ranciere
http://www.scribd.com/doc/21247046/Ten-Theses-on-Politics-by-Ranciere

A blog focusing on the work of Jacques Ranciere
http://ranciere.blogspot.com/

Biography
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re

Leave a Reply