+389 2 3113 059

THE INDEPENDENT CONTEXT WATCH 2019

THE INDEPENDENT CONTEXT WATCH 2019

Институтот за општествени и хуманистички науки-Скопје изготви анализа на општите случувања и проблеми во областа на: демократско владеење и децентрализација, закони и граѓанско општество во Македонија за 2019 година.
Анализата беше нарачана од Швајцарска агенција за развој и соработка.