+389 2 3113 059
enmk

Повик за 2-ца истражувачи од областа на медиумските права и слободи за спроведување на квантитативно и квалитативно собирање податоци

Повик за 2-ца истражувачи од областа на медиумските права и слободи за спроведување на квантитативно и квалитативно собирање податоци

ИОХН-Скопје
Објавува повик за 2-ца истражувачи од областа на медиумските права и слободи за спроведување на квантитативно и квалитативно собирање податоци. Ангажманот во текот на 10 месеци е повремен и вклучува учество во спроведување на Regulatory impact assessment од областа на програмските слободи и работа на полиси анализа со препораки. Услови на повикот:

– најмалку завршено високо образование
– искуство во делот на директно застапување, policy анализи, и активизам за новинарските слободи и правата на слобода на изразување.
– добра умреженост со новинарските здруженија и нивните регионални ограноци со цел да обезбедат пристап кон повеќе испитаници во делот на квалитативната анализа.

Потребни документи:

  • Писмо на интерес кое можете да го преземете на следниот линк
  • CV

Максималната проектирана сума на дневница за работа врз продуктот РИА е 75 евра во денарска противредност додека за продуктот “Policy study” изнесува 70 евра во денарска противвредност.

Рок на доставување пријави 15 МАРТ 2017 .

Рок на одлука 31 МАРТ 2017.

Датум на објава на оглас: 1 МАРТ 2017