+389 2 3113 059
enmk

Повик за 2-ца истражувачи од областа на медиумските права и слободи за спроведување на квантитативно и квалитативно собирање податоци

Повик за 2-ца истражувачи од областа на медиумските права и слободи за спроведување на квантитативно и квалитативно собирање податоци

ИОХН-Скопје
Објавува повик за 2-ца истражувачи од областа на медиумските права и слободи за спроведување на квантитативно и квалитативно собирање податоци. Ангажманот во текот на 10 месеци е повремен и вклучува учество во спроведување на Regulatory impact assessment од областа на програмските слободи и работа на полиси анализа со препораки. Услови на повикот:

– најмалку завршено високо образование
– искуство во делот на директно застапување, policy анализи, и активизам за новинарските слободи и правата на слобода на изразување.
– добра умреженост со новинарските здруженија и нивните регионални ограноци со цел да обезбедат пристап кон повеќе испитаници во делот на квалитативната анализа.
Предвидената дневница на истражувачите е 65 до 70 евра во денарска противвредност (зависност од степенот на задачата според фазата на истражувањето).

Рок на доставување пријави 15 МАРТ 2017 .

Рок на одлука 31 МАРТ 2017.

Датум на објава на оглас: 1 МАРТ 2017