+389 2 3113 059
enmk

Програмска заложба

Основната дејност на Институтот се состои од спроведување применети истражувања од областите на општествените науки и хуманистиката. Посветени сме на тоа низ нашата работа да покажеме дека дихотомијата помеѓу теоријата и праксата е лажна доколку особината што ја определува работата е научната ригорозност и методолошката доследност. Уверени сме дека политичката и општествена теорија мора да биде поткрепена и оправдана со податоци но, исто така, и применлива. Затоа, политичките студии, општествената теорија и теориските опити во хуманистиката со кои се зафаќаме мора секогаш да бидат преобразени во студии на политики. Студиите на политики, пак, од своја страна, најчесто служат како појдовна точка во градењето нови теории, и тоа следејќи ја патеката: од конкретното кон апстрактното. Праксата и применливоста ја оправдуваат теоријата, а не обратно.