+389 2 3113 059

Анализите на родовите прашања и начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во забавните програми на радиодифузерите 2022

ИОХН-Скопје во 2022/2023 работеше на проектот „Анализите на родовите прашања и начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во забавните програми на радиодифузерите 2022“, поддржан од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Беа анализирани 37 забавни емисии – нивните 412 изданија односно вкупно 13.000 минути забавна програма, што се емитувала на 9 национални ТВ станици.  Истражувањето беше квантитивно и квалитативно, а изработената анализа содржи препораки до соодветните чинители.

Анализата е достапна на: https://tinyurl.com/yhmr3k7w , а таа беше јавно презентирана на 28 март 2023 во просториите на Агенцијата (https://avmu.mk/archives/89980)