+389 2 3113 059
Нашиот тим

Проф. д-р Катерина Колозова

извршен директор/ научен советник/ редовен професор
[email protected]

Проф. д-р Викторија Боровска

Програмски директор / Виш научен соработник / вонреден професор
[email protected]

Проф. д-р Ана Блажева

програмски координатор/ Виш научен соработник / вонреден професор
[email protected]

Проф. д-р Калина Лечевска

Научен советник / редовен професор
[email protected]

Проф. д-р Бранимир Јовановиќ

Виш научен соработник / вонреден професор.
[email protected]

Проф. д-р Дона Колар Панов

научен советник/ редовен професор

Д-р Сенка Анастасова

Вонреден професор / Виш научен соработник

Д-р Димитар Бечев

Виш научен соработник / визитинг професор

Доц. Д-р Гордан Георгиев

Виш научен соработник / вонреден професор
[email protected]

Д-р Марјан Петрески, визитинг наставник

Научен советник/ редовен професор