+389 2 3113 059

Влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукација на гласачите во Северна Македонија / Efektet demografike në angazhimin e qytetar në jetën publike dhe edukimin e votuesve në Maqedoninë e Veriut

Со задоволство Ви го претставуваме извештајот со наслов „Влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукација на гласачите во Северна Македонија“. Извештајот е продуциран од страна на Меѓународната фондација за Изборни системи (ИФЕС), а изготвен од тимот на Институтот за општествени и хуманистички науки, Скопје во соработка со ТИМ Институт и претставува дел од Проектот „Поддршка на изборните реформи во Северна Македонија“ на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), што се имплементира од Меѓународната фондација за Изборни системи (ИФЕС) и нејзиниот партнер, Националниот младински совет на Македонија (НМСМ).

Целосниот извештај е достапен на македонски и албански јазик за преземање на линкот подолу.

Kemi kënaqësin të prezantojmë raportin me titull “Efektet demografike në angazhimin e qytetar në jetën publike dhe edukimin e votuesve në Maqedoninë e Veriut”. Raporti është prodhuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES) dhe përgatitur nga ekipi i Institutit të Shkencave Shoqërore dhe Humane, Shkup, në bashkëpunim me TIM Institutin dhe prezanton pjesë të projektit të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), “Mbështetje për reformën zgjedhore në Maqedoninë e Veriut”, i zbatuar nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) dhe partneri i tij, Këshilli Rinor Kombëtar i Maqedonisë (KRKM).

Raporti i plotë mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm në gjuhën maqedone dhe shqipe.