+389 2 3113 059

ИОХН-С ЧЛЕН НА ЕВРОПСКИОТ КОНЗОРЦИУМ НА ИНСТИТУТИ И ЦЕНТРИ ЗА ХУМАНИСТИКА

ИОХН-С ЧЛЕН НА ЕВРОПСКИОТ КОНЗОРЦИУМ НА ИНСТИТУТИ И ЦЕНТРИ ЗА ХУМАНИСТИКА

ИОХН- Скопје со задоволство објавува дека од август 2017 е член на Европскиот конзорциум на институти и центри за хуманистика (повеќе детали на: http://www.echic.org). ECHIC е водечки конзорциум што лобира за потребите на хуманистичките истражувања и да зборува во име на хуманистичките науки и да развие јазик за (позицијата на) хуманистичките институти во европските универзитети денес.

На 9 август 2017, нашата проф.д-р Катерина Колозова беше дел од настанот „Европските хуманистички науки во променливиот свет“, организиран од ECHIC во Лиж, Белгија. За повеќе инфо, видете на: http://www.humanities2017.org/en/program/290.