+389 2 3113 059
enmk

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН КАКО ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ „МЕЃУГРАНИЧНА ЕДНАКВОСТ И РОДОВА ИНТЕГРАЦИЈА“

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН КАКО ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ „МЕЃУГРАНИЧНА ЕДНАКВОСТ И РОДОВА ИНТЕГРАЦИЈА“

Институтот за општествени и хуманистички науки, Скопје од април 2015 до февруари 2016 беше ангажиара од Акција Здруженска проект подтжан од Делегацијата на Рвроската унија да изготви истражување и студија за зајакнување на локалните организации за унапредување на родовата еднаквост, зајакнување на капацитетите на локалните женски организации, техничка поддршка на нивната мониторинг улога, како и подобро медиумско покривање.

Истражувањето е достапно на: http://zdruzenska.org.mk/истражување-состојбите-со-родовата/