+389 2 3113 059

Кон деполаризација на јавниот дискурс во Северна Македонија: Дијалог меѓу спротивставените политички столбови како предуслов за надминување на популистичкиот модел на управување

Дебата „Препознавање и управување со радикално поларизирачки јавен дискурс: етички и практични дилеми“, 20 јануари 2020