+389 2 3113 059
enmk

Кон деполаризација на јавниот дискурс во Северна Македонија: Дијалог меѓу спротивставените политички столбови како предуслов за надминување на популистичкиот модел на управување

Кон деполаризација на јавниот дискурс во Северна Македонија: Дијалог меѓу спротивставените политички столбови како предуслов за надминување на популистичкиот модел на управување

Во 2019-2020 година, Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје го спроведува проектот „Кон деполаризација на јавниот дискурс во Северна Македонија: Дијалог меѓу спротивставените политички столбови како предуслов за надминување на популистичкиот модел на управување,“ поддржан од фондацијата National Endowment for Democracy. Проектот се занимава со проширување на темата деполаризација и цели кон воспоставување и одржување на продуктивен дијалог помеѓу политичките противници. Во активностите подеднакво се вклучени: граѓанскиот сектор, професорската фела, медиумите и младите. Во рамки на проектот се работи на кампања „Деполаризирај се,“ чија цел е подигнување на јавната свест и информирање на пошироката публика за важноста на деполаризацијата и културата на дијалог.

Линкови до документите, што досега се објавени во рамки на проектот:

Брошура „Основните чекори на поларизација и популизам“ достапна на: http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2019/12/ Основните-чекори-на-поларизација-и-популизам-1.pdf

Документ “The State of Democracy in North Macedonia in the times of the Covid-19 Pandemic” достапен на: http://www.isshs.edu.mk/the-state-of-democracy-in-north-macedonia-in-the-times-of-the-covid-19-pandemic/

Анализа „Мерење на авторитарноста оддлу во македонското општество во контекст на Ковид 19 кризата“ достапно на: https://infogram.com/meree-na-avtoritarnosta-oddolu-vo-makedonskoto-opshtestvo-vo-kontekst-na-kovid-19-krizata-1h8n6md78ynj6xo?live&fbclid=IwAR0rdUkMaf9R-J4lxpMkb_t9hR_9m5TxlT70epAoSTOP8x8HVSJnyBqHTuk

Документ “Position paper on depolarization of inter-party relations as a precondition of substantively dismantling populist ‘state capture’ governance,“ достапен на: http://www.isshs.edu.mk/position/