+389 2 3113 059

Општествена нормализација: Јакнење на политичкиот дијалог и деполаризација на јавниот дискурс

Дебата „Каква иднина ја чека општина Валандово? 14 ноември 2019 година
Дебата „Што правиме со загадувањето во Битола? 28 ноември 2019 година
Дебата „Што може да ги задржи младите во Гостивар?“ 24 февруари 2020 година

„Препознавање и управување со радикално поларизирачки јавен дискурс: етички и практични дилеми“, 20 јануари 2020 година, Скопје