+389 2 3113 059
enmk

ПОВИК – ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ

ПОВИК – ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ

ИОХН, Скопје за потребите на проектот Иницијатива за слобода на уредувањето: проект за нови политики и застапување базирано на податоци , има потреба од понуди за дизајн и печатење на материјали.

Информации и услови за понудите:
1.
Флаер
Формат: А5 / Боја: Колор / Количина: 500 копии

3 (три) Едукативни прирачници
Формат: А5 / Број на страни: 80 страни (секој) + Корица / Боја: Внатре: 2 бои + Корица: Колор / Количина: 500 копии (200 + 200 + 100)

Плакат
Формат: 50 см х 70 см / Боја: Колор / Количина: 50 копии

Тефтер
Формат: А5 / Број на страни: 100 страни + корица / Врзување: Спирала / Количина 200 копии

Брендирани пенкала
Количина: 200 парчиња

Дизајн на електронски систем за едукација
On line платформа за едукација

Handouts / Мемоа / Кратки лифлети / Соопштениа до јавност
Формат: А4 / Број на старни: Од 1 до 3 страни / Количина: 200 (макс.) пресметка за сите заедно

2.
Брендирани папки
Брендирани тефтери
Формат: А5 / број на страни: 100 страни + корица / Количина: 300 копии
Брендирани пенкала
Количина: 200 копии
Handouts
Формат: А4 / Боја: Колор / Количина: 300 копии
Матријали ( Соопштенија / Едукативен постер)
Соопшенија: Формат: А4 / Боја: Колор / Количина: 150 копии
Едукативен постер: Формат: 70 cm x 50 cm / Боја: Колор / Количина: 50

3.
Флаер
Формат: А5 / Боја: Колор / Количина: 300 копии

Брошура
Формат: 15 cm x 15 cm / Број на страни: 25 стр. (две бои) + корица (колор) / Количина: 200 копии
Брендирани тефтери
Формат: А5 / Број на страни: 150 стр. + корица / Боја: Колор / Врзување: Спирала / Количина: 200 копии
Брендирани пенкала:
Количина: 200 копии
Папки
Формат: А4 / Боја: Колор / Количина: 200 копии
Банер
Количина: 1 копија

Критериум за избор:

  • Најдобра цена за квалитет: Во случај две понуди да се многу близу во однос на понудениот квалитет, ќе биде избрана онаа со пониска цена.
  • Квалитет

Максимален буџет: 4900 евра (во денарска противвредност)

Рок на поднесување документи 31 јануари 2018.
Рок на на одлука 2 февруари 2018.
Датум на објава на оглас: 19 јануари 2018.