+389 2 3113 059
enmk

Родова борба: Нови форми на феминизам и материјализам

Родова борба: Нови форми на феминизам и материјализам

Во 2019-2020 година, Институтот за општествени науки и хуманистички науки – Скопје го спроведува проектот „Родова борба: Нови форми на феминизам и материјализам“, поддржан од фондацијата Роза Луксембург Стифтунг, Југоисточна Европа. Проектот има за цел да ги разгледа правата на жените и правата на сексуалниот идентитет како главно социјално прашање. Тоа ќе се постигне преку воведување и иницирање дискусија за тековните феминистички и родови прашања преку современите марксистички, марксистичко-феминистички, нови материјалистички и спекулативни перспективи како ново и релевантно знаење и како епистемиолошка основа за нова политичка форма. Планираните активности за овој проект вклучуваат тридневна летна Школа за политика и критика во Скопје во септември 2020 година и публикација со трудовите.