+389 2 3113 059
enmk

СТУДИИ ЗА РОДОТ ВО МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 2017

СТУДИИ ЗА РОДОТ ВО МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 2017

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2017 го спроведе истражувањето „Родот во телевизиските програми“. Целта беше анализа на третманот што го добиваат родовите прашања во дневно – информативните емисии и начинот на кој жените и мажите се претставени во програмските концепти и содржините на националните телевизиски сервиси во Република Македонија.

Анализата е достапна на: https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Истражување-родови-2017-1.pdf