+389 2 3113 059
Riste Aleksovski

administrator

Публикации долг формат

Влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукација на гласачите во Северна Македонија / Efektet demografike në angazhimin e qytetar në jetën publike dhe edukimin e votuesve në Maqedoninë e Veriut

Со задоволство Ви го претставуваме извештајот со наслов „Влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукација на...
Read More
Вести

СТУДИЈА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ: РЕЗИМЕ НА ТРОЈНА АНАЛИЗА „Македонско-бугарскиот спор како срж на слепата улица во проширувањето на ЕУ.“

Извршно резиме Ние тврдиме дека за да се заобиколи бескрајниот циклус на обиди за решавање на историски спорови, кои, како што научивме...
Read More
1 2 3 41