+389 2 3113 059

Дигитализацијата како пат на вистинска администрација ориентирана кон граѓаните: Децентрализација на процесите како средства за забрзана и ефективна реформа

Дигитализацијата како пат на вистинска администрација ориентирана кон граѓаните: Децентрализација на процесите како средства за забрзана и ефективна реформа

Институтот за општествени и хуманистички науки, Скопје ви ја претставува публикацијата „Дигитализацијата како пат на вистинска администрација ориентирана кон граѓаните: Децентрализација на процесите како средства за забрзана и ефективна реформа“. Истата има за цел да ги потенцира законските одредби кои повеќе се насочени кон заштитување на администрацијата а се на товар на граѓанинот и дава насоки кон унапредување на работата на државната и локалната администрација и значително подобрување на услугите која таа ги нуди на граѓаните. Публикацијата е изработена со поддршка на ФНФ (Friedrich Naumann Foundation for Freedom, North Macedonia), но истата претставува континуитет на наши долгогодишни истражувања на тема „одзаробување на јавниот сектор и политиките на администрирање“ и се потпира на грбот на покомплексен повеќегодишен проект поддржан од страна на НЕД (National Endowment for democracy).

Целата публикација можете да ја преземете на линкот подолу

Дигитализацијата како пат на вистинска администрација ориентирана кон граѓаните: Децентрализација на процесите како средства за забрзана и ефективна реформа