+389 2 3113 059

Корелацијата на „Итните реформски приоритети“, „План за итни реформски мерки 3-6-9“, „План 18“ и „Стратегија за реформа во правосудниот сектор (2017-2019)“ и нивна реализација.

Корелацијата на „Итните реформски приоритети“, „План за итни реформски мерки 3-6-9“, „План 18“ и „Стратегија за реформа во правосудниот сектор (2017-2019)“ и нивна реализација.

 Корелацијата на „Итните реформски приоритети“, „План за итни реформски мерки 3-6-9“, „План 18“ и „Стратегија за реформа во правосудниот сектор (2017-2019)“ и нивна реализација.
/ Изготвено од тим на ИОХН,Скопје во мај, 2019 година /  

 

 

Корелацијата на „Итните реформски приоритети“, „План за итни реформски мерки 3-6-9“, „План 18“ и „Стратегија за реформа во правосудниот сектор (2017-2019)“ и нивна реализација.