+389 2 3113 059
The Team

Katerina Kolozova

Ph.D., Executive Director and Senior Researcher/Full Professor
katerina.kolozova@isshs.edu.mk

Viktorija Borovska

Ph.D., Program director / Senior Researcher / Associate professor
viktorija.borovska@isshs.edu.mk

Ana Blazeva

Ph.D., Program Coordinator, Researcher/Assistant Professor
ana.blazeva@isshs.edu.mk

Kalina Lechevska

Ph.D., Senior Researcher / Associate professor
kalina.lechevska@isshs.edu.mk

Branimir Jovanovic

Ph.D., Senior Researcher / Associate professor
branimir.jovanovic@isshs.edu.mk

Dona Kolar-Panov

Ph.D., Senior Researcher/Full Professor
dkp@isshs.edu.mk

Senka Anastasova

Ph.D., Senior Researcher / Associate professor

Marjan Petreski, visiting professor

Ph.D., Senior Researcher/Full Professor

Gordan Georgiev

Ph.D. Researcher/Assistant Professor
gordan.georgiev@isshs.edu.mk

Maja Muhic

Ph.D., Senior Researcher / Associate professor