+389 2 3113 059

Проф. д-р Ана Блажева

Проф. д-р Ана Блажева

Д-р Ана Блажева, виш научен соработник/вонреден професор на Институтот за општествени науки и хуманитарни науки – Скопје. Дипломирала психологија, завршила магистерски студии по социологија и род и докторирала на студии на култура.
Предава квалитативна методологија на истражување и изборни предмети: родови политики; и емоции и политика. Нејзиното истражувачко искуство е во обласите на политиките, родот, медиумите, социјалното вклучување, образованието, младите и др. Таа има објавено извештаи од истражувања, анализи на политики, академски трудови и прирачници. Нејзиниот интерес е интердисциплинарен пристап кон емоциите и политиката и социо-политичките аспекти на менталното здравје.
Таа е исто така сертифициран психотерапевт и работи во приватна пракса како дел од Асоцијацијата за психологија и психотерапија – Психотерапика и како тренер во Гешталт Институт – Синергија, Скопје.

Email: [email protected]; [email protected]
Tel. +389 72 209 626