+389 2 3113 059

Проф. Д-р Здравко Савески

Проф. Д-р Здравко Савески

Здравко Савески (1976) е научен соработник на Институтот за општествени и хуманистички науки. Има докторирано политички науки на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Претходно предавал на ФОН Универзитетот во Скопје.
Автор е на книгите „Демократија: модели и дилеми“ (2011) и „Отаде едноумието: повторно откривање на левицата“ (2006), коавтор на книгите „Но пасаран: учеството на борците од Македонија во Шпанската граѓанска војна“ (2016), „Национализмот во(н) контекст: соработката на Албанците и Македонците од Илинденското востание до НОВ“, (2014), „Богатството и сиромаштијата во Македонија“ (2013) и „Обезвреднување на трудот: анализа на трудово-правната легислатива во периодот на транзицијата“ (2010). Бил уредник и на студијата „Штрајк: искуства и состојби“ (2011).
Се занимава и со превод. Негов најнов превод е книгата на Џејсон Хикел, „Поделба: краток вовед во глобалната нееднаквост и нејзиното решавање“ („Аз-буки“, 2019).

 

Email: [email protected]
Телефон/Факс: +389 2 3113 059