+389 2 3113 059

Проф. д-р Калина Лечевска

Проф. д-р Калина Лечевска

Калина Лечевска е научен советник/редовен професор на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје. Таа е доктор на социолошки науки на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот Св.Кирил и Методиј.

Лечевска има повеќегодишно искуство во дизајнирање на методологија и истражувачки техники во квалитативни и квантитативни анализи. Исто така е автор/ко-автор на бројни научни и апликативни публикации објавени од ИОХН-С, но и од други релевантни организации/институти. Во име на институтот има учествувано на меѓународни конференции/семинари низ европските земји и краткотрајни академски престои во Виена и Берлин.

 

Email: [email protected]
Телефон/Факс: +389 2 3113 059