+389 2 3113 059

Проф. д-р Катерина Колозова

Проф. д-р Катерина Колозова

Д-р Катерина Колозова е научен советник/редовен професор на Институтот за општествени и хуманистички науки како и негова директорка. На Институтот, професор е по студии на политики (policy studies), политичка филозофија и родови студии. Предава и филозофија на правото на Универзитетот Американ Колеџ-Скопје на докторско ниво. На Факултетот за медиуми и комуникации – Белград: Оддел за критички политички студии, професор е по современа политичка филозофија. Во 2019, Катерина Колозова беше визитинг научник на универзитетот Columbia University-School of International Public Affairs во нивниот Глобален центар во Париз-Франција каде што работеше на темата „авторитаризам и феминизам во Европа.“ Проф. Колозова била и визитинг-професор на Универзитетот на Калифорнија-Беркли, каде што работела на истражување под колегијална супервизија на проф. Џудит Батлер и со поддршка на Фулбрајт фондацијата. Била супервизор на бројни докторски и магистерски тези на повеќе универзитети во Западна Европа и во регионот на ЈИЕ. Координатор е на бројни студии на политики/применети општествени науки на темата илиберална демократија, „заробена држава“, слобода на медиумите и академските слободи. Автор е на повеќе меѓународни монографии како Capitalism’s Holocaust of Animals издадена од Bloomsbury Academic-UK во 2019, додека нејзина најцитирана книга е Cut of the Real: Subjectivity in Poststructuralist Philosophy издадена од Columbia University Press-NY, 2014.

 

Email: katerina.kolozova@isshs.edu.mk
Телефон/Факс: +389 2 3113 059