+389 2 3113 059

Проф. Д-р Маја Мухиќ

Проф. Д-р Маја Мухиќ

Проф. д-р Маја Мухиќ студирала филозофија, културна антропологија и родови студии. Нејзиното интердисциплинарно академско искуство го насочува нејзиниот интерес во сферата на феминистичката филозофија, теориите на мултикултурализмот, постколонијалната теорија и интерпретативна/симболичката антропологија. Пишува на теми како што се формирањето и комплексноста на етничките идентитети, мултикултурализмот, ритуалните симболики, итн.