+389 2 3113 059

Д-р Тихомир Топузовски

Д-р Тихомир Топузовски

Тихомир Топузовски има докторирано на Универзитетот во Бирмингем, Велика Британија. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје и на Академијата за ликовни уметности во Скопје, каде има одбрането и магистерски труд. Реализирал постдокторски истражувачки престој на Универзитетот Содерторн во Стокхолм, Шведска. Неговите истражувачки интереси се фокусираат на пресекот помеѓу филозофијата, политиката и визуелните уметности. Добитник е на повеќе награди, стипендии и истражувачки грантови. Неговите последни публикации вклучуваат едитирана книга со Сол Њумен, ‘The Posthuman Pandemic’ (2021) , публикувана од Bloomsbury Academic, текстот ‘Aesthetics technique and spatial occupation in hybrid political regimes’ (2021) објавено во списанието Baltic Worlds, Vol. XIV:3, pp 57-63, како и поглавје во книга со Лорен Андрес ‘Political protest, temporary urbanism and the deactivation of urban spaces’ (2020), во изданието ‘Transforming Cities Through Temporary Urbanism – A Comparative Overview’ публикувано од Springer.