+389 2 3113 059

Д-р Искра Геразова Мујчин

Д-р Искра Геразова Мујчин

Искра Геразова Мујчин работи како истражувач на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје. Таа е дипломиран етнолог на Институтот за етнологија и антропологија при Природно- математичкиот факултет на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“, Скопје. Таа има завршено постдипломски студии на Медицинскиот факултет при истиот универзитет, каде се стекнува со титули магистер и доктор на науки по Јавно здравство. Нејзиното професионално искуство вклучува работа како истражувач на јавни политики во различни организации и институции во областите: миграции, млади, мониторинг на медиуми, активно стареење, унапредување на положбата на мајката и детето во здравството и друго. Геразова Мујчин како истражувач е активно вклучена во проектите на Институтот за општествени и хуманистички науки.

 

Email: [email protected]
Телефон/Факс: +389 2 3113 059