+389 2 3113 059

ЛИСТА НА МЕЃУНАРОДНИ ПРОФЕСОРСКИ ИМИЊА – МОЖНИ МЕНТОРИ НА МАГИСТАРСКИ ТЕЗИ

ЛИСТА НА МЕЃУНАРОДНИ ПРОФЕСОРСКИ ИМИЊА – МОЖНИ МЕНТОРИ НА МАГИСТАРСКИ ТЕЗИ

Проф. Светлана Слапшак

Проф. Нина Пауер

Проф. Андреа Пето

Проф. Красимира Даскалова

Проф. Мајкл О’Рурк

Проф. Џејсон Адамс

Проф. Миглена Николчина

Проф. Јелисавета Благојевиќ