+389 2 3113 059

Мајкл О’Рурк

Мајкл О’Рурк

Мајкл О’Рурк едно од најзначајните, најцитираните и најпровокативните имиња во straight queer теоријата, со-уредник на Speculative Medievalisms том 1 and 2, Reading Eve Kosofsky Sedgwick: Gender, Sexuality, Embodiment. Со-автор на книгата The Pervert’s Guide to Reading во издание на Punctum Books. Уредник / со-уредник на научни списанија од областа на queer теоријата, феминистичката теорија и спекулативниот реализам.