+389 2 3113 059

Михал Вит

Михал Вит

Михал е доцент на Универзитетот Метрополитен во Прага. Докторирал во 2017. Претходно, работел со Институтот за европска политика (Institute for European Policy – IEP) во Берлин и ЕВРОПЕУМ во Прага. Има истражувачки стипендии на Универзитетот во Констанц и Универзитетот во Виена, Универзитетот на Југоисточна Европа (РСМ). Неговиот истражувачки фокус е формирање на националниот идентитет во меѓународната политика. Соработува како консултант со меѓународни организации, како ОБСЕ.