+389 2 3113 059

Проф. Џејсон Адамс

Проф. Џејсон Адамс

Џејсон Адамс (роден 1975 година) е научен советник/редовен професор во Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје и еден од основачите и директорите на The New Centre for Research&Practice, како и главен уредник на Conatus Publishing.

Образование:
Во 2002 година, Адамс дипломира на The Evergreen State College, во Олимпија, Вашингтон, САД од областа политичка економија и социјални промени. Магистрира на Simon Fraser University во Ванкувер, Канада, каде студирал критичка теорија/комуникација под менторство на теоретичарите Andrew Feenberg и Ian Angus. Во 2010 го завршува својот прв докторат од областа политичка теорија и културни студии на University of Hawaii, каде што студирал заедно со Michael J. Shapiro и Kathy Ferguson. Својот втор докторат го брани во 2012 година на European Graduate School, каде се фокусира на радикалната култура и културната мисла под менторство на Giorgio Agamben и Wolfgang Schirmacher. Во периодот 2011 – 2012 гостува како професор на Williams College.

Работно искуство:
Адамс работи на неколку области кои вклучуваат: политичка теорија, политичка економија, културни студии и студии на медиуми. Автор е на книгата Occupy Time: Technoculture, Immediacy and Resistance After Occupy Wall Street (Palgrave Macmillan), ко-уредник на Deleuze and Race (Edinburgh University Press), има пишувано за следните списанија: Radical Philosophy, boundary 2, Critical Inquiry, New Political Science, In These Times, TruthOut и Z Magazine. Од 2004 до 2010 година го уредува научното списание Theory & Event од издавачката куќа Johns Hopkins University Press, по што ја основа Conatus Publishing.