+389 2 3113 059

Љупчо Петковски

Љупчо Петковски

Мр. Љупчо Петковски е практичар во полето на развојни политики со формално образование во полето на постструктуралистичка политичката теорија и меѓународните односи (Универзитетот во Есекс, Универзитетот во Скопје и Универзитетот во Љубљана). Има десетгодишно работно искуство во тинктенкови вклучувајќи и менаџмент (Евротинк Скопје 2017 – 2020 г.). Има објавено десетици академски и полиси трудови, првенството на темата на политичките идеологии како популизмот, авторитаризмот и национализмот. Неговата моментална преокупација се врските меѓу технолошките иновации, дигитализацијата и растот на регресивните идеологии.