+389 2 3113 059

УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИЧКИОТ ЖИВОТ

УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИЧКИОТ ЖИВОТ

Тим од Одделот за родови студии при Институтот за општествени и хуманистички науки, Скопје предводен од проф. д-р Катерина Колозова заедно со експерти од Акција „Здруженска“ изготвија студија за партиципацијата на жените во политиката во Република Северна Македонија. Студијата беше нарачана од Westminster Foundation for Democracy со финансиска поддршка на Владата на Велика Британија.
Студијата како и повеќе информации околу истражувањето можете да најдете на страната на Фондацијата или на следниов линк: https://www.wfd.org/2020/02/14/more-women-in-parliament-in-north-macedonia-but-more-needs-to-be-done-to-bolster-political-participation/