+389 2 3113 059

„Чиј е Александар Велики?: Прашање на кое се потпира проширувањето на ЕУ“, анкета спроведена на национално репрезентативен примерок за перцепцијата на проектот Скопје 2014

„Чиј е Александар Велики?: Прашање на кое се потпира проширувањето на ЕУ“, анкета спроведена на национално репрезентативен примерок за перцепцијата на проектот Скопје 2014

Leave a Reply