+389 2 3113 059
enmk

Јавен конкурс

Јавен конкурс

Јавен конкурс
за избор во звање научен соработник/доцент од областа на студии на политиките
со фокус на јавни политики во делот на управување со човечки ресурси

Кандидатотите треба да имаат докторирано од областа на општествените и хуманистичките науки.
Потребни документи: ЦВ, нотаризирана диплома, листа на публикации, книги и доказ за најмалку 2 објавени научни труда.

Конкурсот трае до 10 март 2019.