+389 2 3113 059
enmk
Riste Aleksovski

administrator

Политики

THE INDEPENDENT CONTEXT WATCH 2020

Институтот за општествени и хуманистички науки-Скопје изготви сеопфатна анализа на демократскиот, општествениот и економскиот напредок на Северна Македонија наспроти процесот на интеграција...
Read More
Политики

THE INDEPENDENT CONTEXT WATCH 2019

Институтот за општествени и хуманистички науки-Скопје изготви анализа на општите случувања и проблеми во областа на: демократско владеење и децентрализација, закони и...
Read More
Политики

THE INDEPENDENT CONTEXT WATCH 2018

Институтот за општествени и хуманистички науки-Скопје изготви анализа на општите случувања и проблеми во областа на: демократско владеење и децентрализација, закони и...
Read More
Политики

THE INDEPENDENT CONTEXT WATCH 2017

Институтот за општествени и хуманистички науки-Скопје изготви анализа на општите случувања и проблеми во областа на: демократско владеење и децентрализација, закони и...
Read More
Тековни проекти

THE INDEPENDENT CONTEXT WATCH 2020

Институтот за општествени и хуманистички науки-Скопје изготви сеопфатна анализа на демократскиот, општествениот и економскиот напредок на Северна Македонија наспроти процесот на интеграција...
Read More
1 2 3 33