+389 2 3113 059

НАЦИОНАЛНА АНКЕТА ЗА СТЕПЕНОТ НА ЗАДОВОЛСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ОД ДРЖАВНАТА И ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ