+389 2 3113 059

Нови предизвици во надминувањето на „демократското уназадување“ во Северна Македонија:„Заробената држава“ и „илибералната демократија“ во ревидиран контекст

Конференција „Испорачување на дигитални услуги креирани за граѓаните
2 септември, 2021