+389 2 3113 059
enmk

ПОВИК – ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ

ПОВИК – ПОНУДИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ

ИОХН, Скопје за потребите на проектот Иницијатива за слобода на уредувањето: проект за нови политики и застапување базирано на податоци , има потреба од понуди за дизајн и печатење на два прирачника како и печатење на материјали.

Информации и услови за понудите:
Дизајн и печатење на Публикација – Проценка на ефектите на постоечката регулатива за аудио и аудиовизуелни услуги врз уредничката слобода.
Формат: A4 / Број на страни: 60 страни + корица / Билингвално (два јазика) / Количина: 150 копии

Дизајн и печатење на Публикација – Документ за јавни политики за ефектите од постоечката регулатица врз уредувачката / медиумската слобода
Формат: A5 / Број на страни: 60 страни + корица / Билингвално (два јазика) / Количина: 150 копии

Дизајн и печатење на брендирани папки.
Формат: А4 / Боја: Колор / Количина: 100 копии

Дизајн и печатење на брендирани беџови (Name tags)
Количина: 100 парчиња

Критериум за избор:

  • Најдобра цена за квалитет: Во случај две понуди да се многу близу во однос на понудениот квалитет, ќе биде избрана онаа со пониска цена.
  • Квалитет

Максимален буџет: 2350 евра (во денарска противвредност)

Рок на поднесување документи 12 октомври 2017.
Рок на на одлука 16 октомври 2017.
Датум на објава на оглас: 4 октомври 2017.