+389 2 3113 059

Политики на квалитет

Документ за политики на квалитет

Акциски план

Одлуки

Правилници и упатства

Прашалници за евалуација

Евалуација на студиските програми од страна на студентите

Евалуација на академскиот кадар

Erasmus Policy Statement – Institute of Social Sciences and Humanities – Skopje

Резиме на евалуацијата на студентитете на студиските програми понудени од Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје

Резиме од спроведената само-евалуација на кадарот