+389 2 3113 059
enmk

Соработка помеѓу политичките партии и граѓанските организации: Намалување на асиметричната моќ на извршната власт

Соработка помеѓу политичките партии и граѓанските организации: Намалување на асиметричната моќ на извршната власт

Во 2018-2019 година, Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје го спроведе проектот „Соработка помеѓу политичките партии и граѓанските организации: Намалување на асиметричната моќ на извршната власт“ со поддршка од National Endowment for Democracy. Целта на проектот беше вклучување на политичките партии во широка дебата на моделите на култура на парламентарен дијалог и дебата за надминување на политичката поларизација во земјата.

Линкови до документите, произлезени од овој проект:

http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2019/10/Поларизацијата-како-средство-за-популистичко-владеење-и-како-да-се-надмине.pdf

http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2018/11/Транзициска-правда-за-посткризисниот-период-во-Република-Македонија.pdf